دسترسی همگانی(OPAC) «Ս. Ներսէս Շնորհալի» Գրադարան

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Դանիէլ Վարուժան

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو   جستجو در منابع سایر کتابخانه ها
Բանաստեղծութիւններ (1955) / Վարուժան ، Դանիէլ، نویسنده
Երկեր (1969) / Վարուժան ، Դանիէլ، نویسنده
Երկեր (1984) / Վարուժան ، Դանիէլ، نویسنده
Երկեր: Հ.1 (1983) / Վարուժան ، Դանիէլ، نویسنده
Երկեր:Հ.2 (1983) / Վարուժան ، Դանիէլ، نویسنده
Երկեր:Հ.3 (1983) / Վարուժան ، Դանիէլ، نویسنده
Երկերի լիակատար ժողովածու: Հ. 1 (1986) / Վարուժան ، Դանիէլ، نویسنده
Երկերի լիակատար ժողովածու: Հ. 2 (1986) / Վարուժան ، Դանիէլ، نویسنده
Երկերի լիակատար ժողովածու: Հ. 3 (1987) / Վարուժան ، Դանիէլ، نویسنده
Ընտրանի (2011) / Վարուժան ، Դանիէլ، نویسنده
Հարճը : Պոէմ (1977) / Վարուժան ، Դանիէլ، نویسنده
Հացին երգը (1950) / Վարուժան ، Դանիէլ، نویسنده
Հացին երգը (1964) / Վարուժան ، Դանիէլ، نویسنده
Հեթանոս երգեր (1983) / Վարուժան ، Դանիէլ، نویسنده
Հեթանոս երգեր (1912) / Վարուժան ، Դանիէլ، نویسنده