دسترسی همگانی(OPAC) «Ս. Ներսէս Շնորհալի» Գրադարան

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Սիսակ Յ Վարժապետեան

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو   جستجو در منابع سایر کتابخانه ها
Ապուլ Ալա Էլ Մաարրի (1972) / Վարժապետեան ، Սիսակ Յ، نویسنده
Ճպրան Խալիլ Ճպրան (1966) / Վարժապետեան ، Սիսակ Յ، نویسنده