دسترسی همگانی(OPAC) «Ս. Ներսէս Շնորհալի» Գրադարան

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Մինաս Մանուկի Բժշկեան (1777-1861)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو   جستجو در منابع سایر کتابخانه ها
Առակք Եզոբոսի ի պէտս մանկանց (1827) / Եզովպոս، نویسنده بازکردن لینک
Երաժշտութիւն. որ է համառօտ տեղեկութիւն երաժշտական սկզբանց ելեւէջութեանց եղանակաց եւ նշանագրաց խազից 1815 (1997) / Բժշկեան ، Մինաս Մանուկի (1777-1861)، نویسنده
Համառօտ նկարագիր վարուց երևելի արանց (1850) / Բժշկեան ، Մինաս Մանուկի (1777-1861)، نویسنده بازکردن لینک
Համառօտ նկարագիր վարուց երևելի արանց (1850) / Բժշկեան ، Մինաս Մանուկի (1777-1861)، نویسنده بازکردن لینک
Հմտութիւն մանկանց ի պէտս ազնուազարմ Տիրան մանկան Ալեքսանեան։ Բաժանեալ ի չորս մասունս։ Մասն Ա (1818) / Բժշկեան ، Մինաս Մանուկի (1777-1861)، نویسنده بازکردن لینک
Հմտութիւն մանկանց ի պէտս ազնուազարմ Տիրան մանկան Ալեքսանեան։ Բաժանեալ ի չորս մասունս։ Մասն Ա (1818) / Բժշկեան ، Մինաս Մանուկի (1777-1861)، نویسنده بازکردن لینک
Հմտութիւն մանկանց ի պէտս ազնուազարմ Տիրան մանկան Ալեքսանեան։ Բաժանեալ ի չորս մասունս։ Մասն Բ (1818) / Բժշկեան ، Մինաս Մանուկի (1777-1861)، نویسنده بازکردن لینک
Հմտութիւն մանկանց ի պէտս ազնուազարմ Տիրան մանկան Ալեքսանեան։ Բաժանեալ ի չորս մասունս։ Մասն Գ (1818) / Բժշկեան ، Մինաս Մանուկի (1777-1861)، نویسنده بازکردن لینک
Հմտութիւն մանկանց ի պէտս ազնուազարմ Տիրանայ Ալէքսանեան։ Կրկին տպագրեալ։ (Մասն Ա-Դ) (1832) / Բժշկեան ، Մինաս Մանուկի (1777-1861)، نویسنده بازکردن لینک
Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան և յայլ կողմանս բնակեալս ի Հայկազանց սերելոց ի նախնեաց Անի քաղաքին (1830) / Բժշկեան ، Մինաս Մանուկի (1777-1861)، نویسنده بازکردن لینک
Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան և յայլ կողմանս բնակեալս ի Հայկազանց սերելոց ի նախնեաց Անի քաղաքին (1830) / Բժշկեան ، Մինաս Մանուկի (1777-1861)، نویسنده بازکردن لینک
Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան և յայլ կողմանս բնակեալս ի Հայկազանց սերելոց ի նախնեաց Անի քաղաքին (1830) / Բժշկեան ، Մինաս Մանուկի (1777-1861)، نویسنده بازکردن لینک
Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան և յայլ կողմանս բնակեալս ի Հայկազանց սերելոց ի նախնեաց Անի քաղաքին (1830) / Բժշկեան ، Մինաս Մանուկի (1777-1861)، نویسنده بازکردن لینک
Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան և յայլ կողմանս բնակեալս ի Հայկազանց սերելոց ի նախնեաց Անի քաղաքին (1830) / Բժշկեան ، Մինաս Մանուկի (1777-1861)، نویسنده بازکردن لینک
Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան և յայլ կողմանս բնակեալս ի Հայկազանց սերելոց ի նախնեաց Անի քաղաքին (1830) / Բժշկեան ، Մինաս Մանուկի (1777-1861)، نویسنده بازکردن لینک