دسترسی همگانی(OPAC) «Ս. Ներսէս Շնորհալի» Գրադարան

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Ղուկաս Կարնեցի

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو   جستجو در منابع سایر کتابخانه ها
Բնագրեր: Գ. 1, Հ. Ա (1984) / Կարնեցի ، Ղուկաս، نویسنده
Բնագրեր: Գ. 1, Հ. Բ (2003) / Կարնեցի ، Ղուկաս، نویسنده