دسترسی همگانی(OPAC) «Ս. Ներսէս Շնորհալի» Գրադարան

تازه‌های کتابخانه :

 
Ջաղեթեան գերդաստանը (2021) / Նիկիտ ، Միրզայանս، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهՆիկիտ ، Միրզայանս، نویسنده
عنوان :Ջաղեթեան գերդաստանը : Երեւանեան յուշապատում
ناشر:Երևան : Հեղինակային հրատ
سال نشر :2021
صفحه شمار:48էջ
شابک/شاپا034658

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

باورها، اساطیر و افسانه های ارمنی (1398) / هاروتیونیان ، سرکیس، گردآورنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههاروتیونیان ، سرکیس، گردآورنده
عنوان :باورها، اساطیر و افسانه های ارمنی
ناشر:تهران : نائیری
سال نشر :1398
صفحه شمار:284ص
شابک/شاپا034657

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آناتومی، ارزیابی، تمرین و مکانیک حرکتی وتمرینات اصلاحی (1399) / طروسیان ، آرگام، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطروسیان ، آرگام، نویسنده
عنوان :آناتومی، ارزیابی، تمرین و مکانیک حرکتی وتمرینات اصلاحی
ناشر:تهران : نشر توپ
سال نشر :1399
صفحه شمار:248ص
ویژگی :مصور
شابک/شاپا034648

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاکتیک های تهاجمی پپ گواردیولا (1399) / ترزیس ، آتاناسیوس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهترزیس ، آتاناسیوس، نویسنده
عنوان :تاکتیک های تهاجمی پپ گواردیولا : آنالیز تاکتیکی و جلسات تمرینی منچستر سیتی با سیستم 4-3-3
ناشر:تهران : نشر توپ
سال نشر :1399
صفحه شمار:244ص
شابک/شاپا034647

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

Փերիայի բարբառ (2020) / Սարեան ، Հայկ، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهՍարեան ، Հայկ، نویسنده
عنوان :Փերիայի բարբառ
ناشر:Նոր Ջուղա : Նոր Ջուղա
سال نشر :2020
صفحه شمار:60էջ
شابک/شاپا034513

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

Սիրոյ արահետներով (2017) / Մինասեան ، Արմինէ، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهՄինասեան ، Արմինէ، نویسنده
عنوان :Սիրոյ արահետներով : Բանաստեղծութիւններ
ناشر:ՀԳՄ
سال نشر :2017
صفحه شمار:112էջ
شابک/شاپا034631

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

Հայրենիքիս ճամբէքով (2017) / Մինասեան ، Արմինէ، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهՄինասեան ، Արմինէ، نویسنده
عنوان :Հայրենիքիս ճամբէքով : Բանաստեղծութիւններ
ناشر:ՀԳՄ
سال نشر :2017
صفحه شمار:136էջ
شابک/شاپا034633

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

Bricked Domes (1394) / Megerdich Khabazian ، Teny، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهMegerdich Khabazian ، Teny، نویسنده
عنوان :Bricked Domes : Armenian churches of New Julfa, Esfahan
ناشر:اصفهان : نهفت
سال نشر :1394
صفحه شمار:180p
ویژگی :مصور (بخشی رنگی)، جدول
شابک/شاپا034624

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

english for Iranian tourist guides (1393) / اسفندیاری ، کوروش، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسفندیاری ، کوروش، نویسنده
عنوان :english for Iranian tourist guides : زبان برای راهنمایان گردشگری
ناشر:تهران : مهکامه
سال نشر :1393
صفحه شمار:288ص
شابک/شاپا034622

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

درآمدی بر صنعت گردشگری (1397) / بذرافشان ، مرتضی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبذرافشان ، مرتضی، نویسنده
عنوان :درآمدی بر صنعت گردشگری
ناشر:تهران : مهکامه
سال نشر :1397
صفحه شمار:256ص
شابک/شاپا034623

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

شناخت صنایع دستی ایران (1390) / یاوری ، حسین (1325-)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهیاوری ، حسین (1325-)، نویسنده
عنوان :شناخت صنایع دستی ایران
ناشر:تهران : مهکامه
سال نشر :1390
صفحه شمار:228ص
شابک/شاپا034616

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ایران (1392) / قادری ، اسماعیل، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقادری ، اسماعیل، نویسنده
عنوان :مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ایران
ناشر:تهران : مهکامه
سال نشر :1392
صفحه شمار:239ص، جدول
شابک/شاپا034617

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاریخ فرهنگ ایران (1396) / نوری شادمهانی ، رضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنوری شادمهانی ، رضا، نویسنده
عنوان :تاریخ فرهنگ ایران
ناشر:تهران : مهکامه
سال نشر :1396
صفحه شمار:360ص
شابک/شاپا034614

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

Աստւածաշունչ : Նոր Կտակարան Յիսուս Քրիստոսի : Աշխարհաբար նոր թարգմանութիւն (2001)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :Աստւածաշունչ : Նոր Կտակարան Յիսուս Քրիստոսի : Աշխարհաբար նոր թարգմանութիւն
ناشر:ԹՀԹ Քրիստոնէական Դաստիարակութեան բաժանմունք
سال نشر :2001
صفحه شمار:950 էջ
شابک/شاپا034615

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ظهور اولیه چاپ در عصر صفوی (1399) / اصلانیان ، صبوح، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاصلانیان ، صبوح، نویسنده
عنوان :ظهور اولیه چاپ در عصر صفوی : نگاهی نو به نخستین چاپخانه ارمنیان در جلفای نو
ناشر:تهران : ورقان
سال نشر :1399
صفحه شمار:155ص
شابک/شاپا034573

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی (1395) / محمدی خبازان ، ساینا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحمدی خبازان ، ساینا، نویسنده
عنوان :مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی
ناشر:تهران : کتاب آرایی ایرانی
سال نشر :1395
صفحه شمار:183ص
ویژگی :مصور (بخشی رنگی)
شابک/شاپا034580

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نقش شبکه های اجتماعی در تقویت هویت قومی ارامنه در ایران از دیدگاه ارامنه و ارائه راهکار (1397) / گورگیزسنگر ، سیرانوش، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهگورگیزسنگر ، سیرانوش، نویسنده
عنوان :نقش شبکه های اجتماعی در تقویت هویت قومی ارامنه در ایران از دیدگاه ارامنه و ارائه راهکار
ناشر:تهران : انتشارات قانون یار
سال نشر :1397
صفحه شمار:160ص
شابک/شاپا034586

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری های قفقاز جنوبی (جمهوری آذربایجان - ارمنستان - گرجستان) (1397) / کولائی ، الهه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکولائی ، الهه، نویسنده
عنوان :دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری های قفقاز جنوبی (جمهوری آذربایجان - ارمنستان - گرجستان)
ناشر:تهران : خرسندی
سال نشر :1397
صفحه شمار:192ص
شابک/شاپا034579

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

حقوق فرهنگی اقلیت های قومی در نظام جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر (1394) / حبیب نژاد ، احمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحبیب نژاد ، احمد، نویسنده
عنوان :حقوق فرهنگی اقلیت های قومی در نظام جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر
ناشر:تهران : مجد
سال نشر :1394
صفحه شمار:160ص
شابک/شاپا034597

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

گزارش اولین نخست وزیر ارمنستان به کنفرانس حزب داشناک (1393) / کاچازونی ، هوانس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکاچازونی ، هوانس، نویسنده
عنوان :گزارش اولین نخست وزیر ارمنستان به کنفرانس حزب داشناک
ناشر:ارومیه : بوتا
سال نشر :1393
صفحه شمار:144ص
ویژگی :مصور
شابک/شاپا034594

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی